دریافتم:

در هیاهوی زندگی دریافتم:
چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت،در حالی که گویی ایستاده بودم.

چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود.

دریافتم:
کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نه،نمیشود.

به همین سادگی...
کاش نه میدویدم،نه غصه میخوردم به جایش فقط او را نگه میداشتم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
mahsa

سلام ممنون ک ب وبم سر زدی.وبتم عالیه.[گل]موفق باشی.