شعر عاشقانه و کوتاه

.

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند

 

همان جایی که گفتند:  یکی بود و یکی نبود

.

.

کمی این کلمه ها را نصیحت کن تا با من کنار بیایند


بگو تازه شوند

 

دوستت دارم ها دیگر فایده ای ندارند!

.

.

مثل یک روحی ؛ رها از بند زندان و تنی!

دور  هم باشی اگر از من ٬ همیشه با منی

تو همیشه بی خبر مهمان بغضم می شوی

بی هوا از چشم های خسته ام سر می زنی...

.

.

هدایای تو

دشمنم شده اند

بی وجودشان شاید

می توانستم لحظه ای را

بی یاد تو سر کنم

 دیگه نیستی حتی تو رویام

                  چرا به یادم نیستی ؟؟؟

                      چرا ؟؟؟ چرا اینجوری شد ؟؟؟

   خیلی خسته ام ...

 

من تمنا کردم که تو با من باشی

تو به من گفتی : 

                    هرگز  هرگز!!!
                                         پاسخی سخت و درشت

و مرا غصه این هرگز کشت!!!

 


 

 


بیا

  بیا که بی تو نمی رسم به فرداها ...

 

 


  چشمانت

          همرنگ چشم های من بود

     و لبانت

               طعم لب های مرا داشت

 انگار مرا

         نفس کشیده بودی

  انگار تو را

                         زیسته بودم...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید