مهربانم...!

مهربانم، ای خوب

                  یاد قلبت باشد یک نفر هست که این جا

                            بین ادمهایی ، که همه سردو غریبند با تو

                                                              تک و تنها ، به تو می اندیشد

                                              و کمی

دلش از دوری تو دلگیر است

مهربانم، ای خوب

                              یاد قلبت باشد

یک نفر هست که چشمش به رهت

                                                     دوخته بر در مانده

و شب و روز دعایش اینست

                     زیر این سقف بلند ، هر کجا هستی  

                                                            به سلامت باشی

/ 1 نظر / 9 بازدید