مــردی

 

در دل و جـــان خـانه کردی عاقبت


هـــر دو را ویــرانـه کـردی عاقبت

آمــدی کـاتـش در ایـن عـالم زنی

وانــشــگــتی تا نکردی تو عاقبت

ای ز عشقت عالمی ویران شـده

قـصـد ایـن ویـرانـه کـردی عـاقبت

ای دل مـجـنـون و از مـجـنـون بـتر

مــردی مـردانـه کردی عاقــــبــت

را بی‌خویش بردی در حرم

عــقــــل را بــیـگانه کردی عاقبت

شــمـــع عـــالـم بود عقل چاره‌گر

شــمـــع را پـروانـه کـردی عاقبت

مـــن تــو را مشغول می‌کردم دلا

یــــاد آن افــسـانـه کـردی عاقبت

/ 0 نظر / 24 بازدید