احساس درک عشق و ازدواج برای اولین بار

 

فرق عشق با ادواج

 

شاگردی از استادش پرسید: عشق چست ؟

استاد در جواب گفت: به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور اما در هنگام عبور از گندم زار، به یاد

داشته باش که نمی توانی به عقب برگردی تا خوشه ای بچینی...

شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتی طولانی برگشت.

استاد پرسید: چه آوردی ؟

با حسرت جواب داد:هیچ! هر چه جلو میرفتم، خوشه های پر پشت تر میدیدم و به

امید پیداکردن پرپشت ترین، تا انتهای گندم زار رفتم.

استاد گفت: عشق یعنی همین...!

شاگرد پرسید: پس ازدواج چیست ؟

استاد به سخن آمد که : به جنگل برو و بلندترین درخت را بیاور اما به یاد داشته باش

که باز هم نمی توانی به عقب برگردی...

شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی برگشت .

استاد پرسید که شاگرد را چه شد و او در جواب گفت: به جنگل رفتم و اولین

درخت بلندی را که دیدم، انتخاب کردم. ترسیدم که اگر جلو بروم، باز هم دست خالی

 برگردم .

استاد باز گفت: ازدواج هم یعنی همین...!

و این است فرق عشق و ازدواج ...

/ 3 نظر / 30 بازدید

شاید اگه باهوش باشی بتونی از وسط گندم زار یه خوشه پر پیدا کنی [لبخند] البته هر کدومشون قشنگی خودشون رو دارن ولی عشق دردناکتر و ازدواج پر مسئولیت تره شاید بشه دو تا شو قاطی کرد نمیدونم فقط یه نظر بود [قلب] بهم سربزن [گل]

سی وسه پل

مطلب قشنگی بود.به منم یه سر بزن.ممنون