دوست داشتن

هرچی هستی همون باش وهرچی نیستی نگوکاش.......

____________________________________

بدترین فریب عاشق شدنه...چون خودت روبه چیزی متعلق میکنی که یه روز ازدستت میره....

____________________________________

هرکی دلتو شکوند صداشودرنیار
یه روزدلش میشکنه صداش درمیاد
__________________________________________
سرنوشت ننوشت گرنوشت بدنوشت/امابدان سرنوشت رانمیتوان ازسرنوشت

____________________________________

اعشق.زمان وباگذشت زمان.عشق فراموش میشود

____________________________________

نوردلیل تاریکی بود سکوت دلیل خلوت..
تنهاعشق بی دلیل بودکه تودلیل اون شدی

____________________________________

وقتی گلدون خونمون شکست
پدرم گفت ای کاش نمیشکست
مادرم گفت حیف بود
خواهرم گفت خیلی قشنگ بود
و.............
اماوقتی دل من شکست هیچ کس نپرسید چراشکست...هیچکس

_____________________________________

بشربه خوشبختی خیلی زودعادت میکندوچون خیلی زودعادت میکند خیلی زودهم فراموش میکند که خوشبخت است

_____________________________________

زندگی یه پل قدیمیه
به این فکرنکن که اگه تنها ازش بگذری دیرتر خراب میشه
به این فکرکن که اگه افتادی یکی باشه که دستتوبگیره

_____________________________________

چیزی راکه دوست داری به دست بیار وگرنه مجبوری چیزی راکه به دست می آوری دوست بداری

_____________________________________

الهی روزگارت آفتابی
الهی شامگاهت مهتابی
الهی درتمام طول عمرت به قلب هرکه خواهی راهیاب                                                                        

از طرف دوست وبلاگ نویسم لیلا جون http://nafas1374.persianblog.ir 

 

                                             تقدیم به شما

----------------------------------------------------------------------------------------------

___________$$$$$$$$______$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$♥ ♥$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$
____________________$$♥ ♥$$
______________________$$$
_______________________$
______________________
____________________
_________________
_______________
_____________
___________
_________
_______
_____
____
___
ـــــ
ـــ    هر روز یک مطلب جدید

/ 5 نظر / 64 بازدید
nobody

همش درست عین حقیقته...[گل]

sara

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

ارام

سلام اپم یه سر بزن[گل][لبخند]

سارا

شلااااام[نیشخند] خیلی ممنون از اینکه سر زدی[چشمک] وبت قشنگه و باحال! این عکسه خیییییلی نانازه[قلب]