وقت آمدنت است


وقت آمدنت است ، بیا که دیگر ستاره ای
در آسمان نیست که نشمرده باشم
گلی نیست که برایت نچیده باشم
و حتی یک قطره اشک هم در چشمانم نیست
که برایت نریخته باشم….

/ 1 نظر / 28 بازدید
ساغر

[شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی] ................ . . . . . . خیلی قشــــــــــــــــــــــــــــــــنگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!